Možnosti uplatnění

V tomto listu nejsou žádné novinky.

DĚLNICKÉ POZICE

Na dělnických pozicích se V ACZ uplatní absolventi středních odborných učilišť nebo středních škol technického zaměření.

Výroba

Vzhledem k rozmanitosti výroby nabízíme pozice z různých technických oborů: pro obsluhu a seřizování lisů a válců hledáme kandidáty se zkušenostmi a praxí v mechanických oborech, zámečníky, kovo-obráběče, automechaniky apod. Na provozech tepelného zpracování se uplatní uchazeči s obecným technickým vzděláním a pro obsluhu automatických linek povrchových úprav jsou nejvhodnějšími kandidáty absolventi chemických škol a učilišť. Pracovní doba ve výrobních provozech je rozvržena do tří směn (pondělí až pátek) nebo do nepřetržitého provozu (krátké dlouhé týdny 12hodinové směny)

Údržba

V týmu údržby najdou uplatnění jak mechanici (zámečníci, obráběči, kovů, svářeči) tak elektrotechnici. Údržba se věnuje především prevenci poruch a opravám výrobních zařízení, dále konstruktérským činnostem a technickému vybavení budovy. Práce v údržbě je rozvržena do nepřetržitého provozu (krátké dlouhé týdny 12hodinové směny).

Logistika

Tým logistiky je vhodným zázemím pro držitele VZV průkazu (A-D, W1), ale nejedná se o celodenní jízdy na ještěrce. Práce v logistice je velmi rozmanitá. Zajišťuje především vybalení a zavážení vstupního materiálu na výrobní provozy a přípravu hotových výrobků pro expedování zákazníkovi. Tým logistiky pracuje ve třísměnném provozu (pondělí až pátek).

Kvalita

Tým inspektorů kvality se věnuje pravidelnému měření různých parametrů vzorků výrobku jak mezi jednotlivými procesy, tak finálního výrobku na laboratorních přístrojích. Dále tento tým zajišťuje vizuální kontrolu výrobků.

SPECIALISTÉ A ASISTENTI

SPECIALISTÉ

Jsou samostatní referenti, kteří zastávají a často i řídí jeden z procesů ve společnosti. Mají možnost uplatňovat své odborné znalosti. Na pozice specialistů požadujeme minimálně středoškolské vzdělání s maturitou technického nebo ekonomického směru dle zaměření a často alespoň komunikativní znalost angličtiny. Specialisté zde působí na pozicích obchodu, nákupu, účetnictví, personalistiky, kvality, řízení a plánování výroby, administrace výroby a technologie výrobních zařízení. Specialistům poskytuje zaměstnavatel benefit flexibilní pracovní doby.

ASISTENTI

Vykonávají často běžnou operativní činnost pro potřeby oddělení, ve kterém jsou začleněni, ale i samostatnou agendu, za níž jsou plně zodpovědní. Asistentské pozice jsou vhodné pro čerstvé absolventy středních a vysokých škol, protože zde mohou nastartovat svou kariéru a profesní růst. Asistentům dle začlenění v organizační struktuře společnosti je poskytován též benefit flexibilní pracovní doby.