POLITIKA BEZPEČNOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JAKOSTI

Udržení vysokého standardu bezpečnosti, minimalizace dopadů na životní prostředí a excelentní kvalita výrobků jsou našimi hlavními prioritami.

Tyto priority jsou rozpracovány v jednotlivých politikách společnosti.