KONFLIKTNÍ MINERÁLY (3TG) - POLITIKA SPOLEČNOSTI

Společnost Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. se plně ztotožňuje s politikou omezování využití zlata, wolframu, cínu a tantalu pocházejících z problematických oblastí Konga a jeho blízkého okolí. Tyto oblasti jsou nechvalně známé násilně vynucovanou prací v nelidských podmínkách, využívanou k získávání výše uvedených minerálů. Zisk z prodeje takto získaných surovin je potom používán hlavně k financování ozbrojených konfliktů. Proti tomuto negativně působícímu trendu a s cílem potlačení těchto aktivit vzniká na americké půdě v roce 2010 zákon nazvaný Dodd-Frank Wall Street reform and Consumer protection act, často odkazovaný problematikou Konfliktních minerálů, nebo také jen zkratkou 3TG (Tungsten, Tin, Tantal, Gold).

Společnost Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. se připojuje k aktivitám vedoucím k potlačování takto získávaných surovin, úmyslně nevnáší do svých produktů uvedené konfliktní minerály získané v těchto zemích, a toto vyžaduje i od svých strategických dodavatelů.